درباره ما

درباره ما

تعميرگاه مانوك يكي از اولين تعميرگاه هاي تخصصي تعميرات گيربكسهاي اتوماتيك در ايران ميباشد كه فعاليت خود را از سال ١٣٥٢ در ضمينه تعميرات گيربكسهاي اتوماتيك آغاز كرده كه قبلا با نام تعميرگاه روبيك فعاليت ميكرده و اكنون با نام تعميرگاه مانوك مشغول به كار ميباشد. اين تعميرگاه هميشه به دنبال ارايه خدمات و سرويس مطلوب به مشتريهاي خود و روز كردن ابزار آلات و اطلاعات فني خود بوده است كه اكنون مجهز به پيشرفته ترين دستگاه هاي عيب ياب تخصصي گيربكسهاي اتوماتيك كليه اتومبيل ها ميباشد. تعميرگاه مانوك مفتخر است كه در طي اين سالها توانسته است رضايت مشتريان خود را چه از نظر خدمات انجام شده و چه از نظر حسن برخورد جلب نمايد.